נשמח להכיר!

יזמים להם עסקים חברתיים פעילים או המעוניינים להקים עסק חברתי בתחום של הכשרה ו/או תעסוקת אוכלוסיות מוחלשות, מוזמנים לשלוח בקשות להשקעה ושותפות של קרן דואליס להשקעות חברתיות. יש למלא את הטופס (לכניסה לטופס הקליקו כאן) ולשלוח מסכמים נלווים למייל info@dualis.org.il.

קרן דואליס להשקעות חברתיות

לב הארץ – ראש העין, בניין טבת שירותים לוגיסטיים
קומה 2 חדר 4
טלפון: 03-6388888
פקס: 03-6388887

רק עסקים העונים לקריטריונים שהוגדרו על ידי דואליס יענו.

הקליקו כאן לכניסה לטופס בקשה.