קרן דואליס להשקעות חברתיות מחפשת להשקיע בעסקים חברתיים הפועלים במסגרת של חברה למטרות רווח, בתחום של הכשרה ו/או תעסקוה של אוכלוסיות מוחלשות, על פי הקריטריונים הבאים:

 • מחויבות היזם להצלחת העסק. נסיונה של דואליס מלמד כי יזם מחוייב, המוכן להתמסר להגשמת העסק החברתי, הינו נדבך מהותי להצלחת העסק החברתי.
 • מטרה חברתית ברורה ומוחשית. המטרה החברתית נדרשת לבטא את התועלת החברתית הגלומה בה ואת היעדים שהיא מבקשת להשיג.
 • מודל עסקי איתן. העסק החברתי חייב להיות מושתת על תוכנית עסקית ברורה ובת ביצוע, שתאפשר לעסק להיות עצמאי מבחינה כלכלית ולהחזיר את ההשקעה שהושקעה בו.

 

מסגרת התמיכה של הקרן:

 • ההשקעה תהיה בדרך של הלוואת בעלים לחברה בע"מ
 • הקרן תחזיק בבעלות מינימלית של 25% מהבעלות על העסק החברתי
 • מימון נדרש כולל עד 2 מיליון ש"ח (כולל הלוואות)
 • השקעה של עד 500 אלף עד 1 מיליון ש"ח
 • אחזקה של 50%
 • דירקטוריון מאוזן חברתי/עסקי + ליווי נציגי ציבור

 

תנאי השקעה חברתיים:

 • מספר המועסקים מאוכלוסייה מוחלשת לא יפחת משמונה עד תום 12 חודשי פעילות
 • המועסקים מאוכלוסיות המוחלשות יהווה לא פחות מ-25% מכלל המועסקים בעסק החברתי
 • שכר העובדים יהיה כנהוג במיגזר במשק העומד בכל דרישות החוק
 • תוכנית חברתית הכוללת התייחסות לתעסוקה, הכשרה מקצועית, ליווי, שיקום, והשמה בתום תקופת ההכשרה – בהתאם לאוכלוסיות המטופלות
 • שותף חברתי מהתחום הטיפולי/שיקומי הרלוונטי – לדוגמה, שותפות עם עמותת על"ם בעסק חברתי הפועל עם אוכלוסיות נוער בסיכון
 • תוכנית מדידה של הצלחת המיזם החברתי – מדדים לאורך חיי העסק החברתי ומחקרים שיעקבו אחר הבוגרים גם לאחר סיום עבודתם