קרן דואליס במגדל העמק –
קול קורא להגשת בקשות להשקעה

בעסקים חברתיים במגדל העמק

קרן דואליס להשקעות חברתיות (ע"ר), חלוצת קרנות ההון סיכון החברתיות בישראל, היא עמותה הפועלת להכשרה ותעסוקת אוכלוסיות מוחלשות באמצעות עסקים חברתיים – מיזמים בעלי השפעה חברתית המספקים מענה חדשני ובעל קיימות לצרכים הבסיסיים של אוכלוסיות המודרות כיום ממעגל העבודה הנורמטיבי בישראל.

קרן דואליס משקיעה את הכספים בעסקים חברתיים, בשותפות שלא תפחת מ 50% והיא מלווה את היזמים ואת העסקים מן ההתחלה ולאורך כל חיי העסק.

דואליס משקיעה ומלווה עסקים חברתיים המאוגדים כחברה בע"מ. עסק חברתי הוא עסק לכל דבר שבודק לאורך חייו שתי שורות רווח חשובות באותה מידה:

 • שורת רווח פיננסית – איזון תפעולי תוך שנה וחצי והחזר השקעה תוך 5 שנים

 • שורת רווח חברתית – הכשרה והעסקה של אוכלוסייה מוחלשת והכנסתה למעגל התעסוקה – הכשרה מקצועית למקצוע נדרש במקביל להכשרה ערכית וחברתית על החיים במסגרת עבודה נורמטיבית.

מסמך זה הוא קול קורא להגשת בקשות להשקעה בעסקים חברתיים במגדל העמק אשר מטרתם החברתית היא הכשרה ותעסוקת אוכלוסיות מוחלשות.

הקרן תשקיע בעסקים חברתיים המכשירים ומעסיקים את קבוצות האוכלוסיה הבאות:

 • בני נוער בסיכון

 • צעירים וצעירות בסיכון

 • משפחות חד הוריות

 • אנשים עם מוגבלות

 • מכורים לשעבר

 • אסירים משוחררים

 • קשישים

 • מובטלים כרוניים

 • קבוצות אוכלוסיה נתמכות רווחה אחרות

הבקשה צריכה לכלול:

תאור העסק:

 • הענף – אפיונים (עונתיות/תחרות מחיר ועוד)

 • מתחרים קיימים ופוטנציאלים

 • לקוחות פוטנציאלים

 • תוכנית עסקית לשלוש שנים – הערכת גודל השקעה וצפי הכנסות לשנה ראשונה

המועסקים:

 • קבוצת אוכלוסיה רלוונטית להכשרה ותעסוקה בעסק החברתי

 • מספר עובדים – סה"כ עובדים ואיזה אחוז מהם מאוכלוסיות מוחלשות

רקע היזם/ת

 • השכלה

 • ניסיון תעסוקתי

 • יכולות/ניסיון לעבוד עם אוכלוסיות מוחלשות

במוקד הבחינה תעמודנה הערכת סיכוייו של העסק החברתי להצליח עסקית ולהיות מסוגל להחזיר את ההשקעה ולהניב רווחים בד בבד עם הערכת יכולתו להגשים את המטה החברתית שבגינה הוא הוקם.

את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני dualis2@dualis.org.il עד לתאריך 01.04.2016

גלית כהן                שרון לנצמן

0544-460064         0544-974825

galit.cohen@dualis.org.il

sharon.landsmann@dualis.org.il