business-intelligence-banner

 

עם הזכיה במכרז של קרן יוזמה חברתית בניהול הביטוח הלאומי, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה, הקמנו ב- 2015 את קרן
"דואליס יוזמה" בהיקף של 26 מיליון ₪ אשר תשקיע בעסקים חברתיים המכשירים ומעסיקים אוכלוסיות מוחלשות.

קרן דואליס יוזמה תשקיע במיזמים על פי תנאי המכרז (המפורטים כאן).

יזמים להם עסקים חברתיים פעילים או המעוניינים להקים עסק חברתי בתחום של הכשרה ו/או תעסוקת אוכלוסיות מוחלשות, מוזמנים לשלוח בקשות להשקעה ושותפות של דואליס. יש למלא את הטופס (לכניסה לטופס הקליקו כאן) ולשלוח מסכמים נלווים למייל info@dualis.org.il.

 

נשמח להכיר עסקים חברתיים נוספים אשר יצטרפו למעגל העסקים החברתיים המקדמים מטרות חברתיות של הכשרה ותעסוקת אוכלוסיות מוחלשות.

 


 

הדירקטוריון:

יו"ר – צבי זיו – מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר
אסף בלנק – יזם חברתי עסקי
מירלה גל – מנכ"לית ויצו ומנכ"לית משרד הקליטה לשעבר
חיזקי ישראל – נציג ציבור
מייקל לוסטיג – נציג פדרציית ניו יורק
אפרת שפרוט – מנכ"לית עמותת עלם– חבר בועדת ההשקעות של הקרן

משקיף מטעם וועדת המעקב – איציק סבטו – ראש אגף הקרנות, הביטוח הלאומי
חבר בוועדת ההשקעות של הקרן – אבי זלדמן – יו"ר פוקס, מנכ"ל לאומי ושות' לשעבר